Centralka Pro komunikatora dla osób niepełnosprawnych

Windows 7, 8, 10 / Android od wersji 6.0
Na tej stronie prezentujemy urządzenia zapewniające komunikację osobą niepełnosprawnym z otoczeniem. Dzięki tym komunikatorom osoba niepełnosprawna może komunikować się z rodziną, opiekunem. Komunikator ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych połączony lub nie z utratą mowy. To zespół urządzeń elektronicznych umożliwiający sterowanie komputerem, odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem telewizyjnym, domofonem itp. Produkty firmy System Sensor to produkty polskie, ciągle dostosowywane do potrzeb oób niepełnosprawnych. a nad rozwojem czuwają osoby niepełnosprawne. To Oni wytyczają ścieżkę rozwoju produktu oraz są pierwszymi testerami urządzeń.

* * *

Komunikatorem, komputerem, telewizorem, dekoderem, tabletem, telefonem

można sterować za pomocą czujników:

* * *

- czujnik dotyku
- czujnik odbiciowy
- czujnika położenia gałki oka Cam
- czujnik przepływu powietrza
- przełącznik

mac website builder

Komunikator alternatywny

Obsługa komputera za pomocą oczu lub czujnika

Główne czynniki decydujące o możliwości zastosowania zestawu System Sensor Pic:

- możliwości motoryczne

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się zestawem System Sensor Y, jeżeli posiada co najmniej jedną ruchomą część ciała bądź twarzy, którą może poruszać w sposób kontrolowany.  System może wykrywać ruch niemal każdej części ciała, np. ust, ręki, palca.

- możliwości wzrokowe

Użytkownik musi mieć na tyle dobry wzrok, aby być w stanie zobaczyć litery i symbole na monitorze komputera. Ponad to istotna jest zdolność do skupienia wzroku w jednym miejscu. Rozmiar symboli (liter, cyfr itd.) wyświetlanych na ekranie zależy od parametrów obrazu ustawionych w systemie operacyjnym komputera oraz od rozmiarów monitora. W przypadku osób z bardzo słabym wzrokiem może być niezbędne wyposażenie komputera w większy monitor bądź w skrajnych przypadkach - telewizor.

- możliwości intelektualne

Aby osoba niepełnosprawna niemówiąca mogła obsługiwać system, niezbędna jest umiejętność czytania i pisania lub dokonywania odpowiedniego wyboru, tj. poruszania sprawną częścią ciała w momencie, kiedy na ekranie podświetlany zostaje wybrany symbol.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Program komunikatora
System Sensor Y

Program System Sensor Y pod system operacyjny Windows 7, 8, 10

Program komunikatora System Sensor Y to zupełnie innowacyjne rozwiązanie do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Program można zainstalować na platformie Windows 7, 8, 10. Komunikator jest wyposażony w wirtualne tablice oraz karty, które dowolnie możemy konfigurować i dopasowywać w zależności do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych, podobnie jak w programie komunikatora System Sensor Pic. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadamy nieograniczone możliwości konfiguracji wyglądu komunikatora. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji programu za pomocą zdalnej pomocy komunikatora przez producenta komunikatora. Do programu można podłączyć centralkę Pro lub centralkę Mini.
Poradniki komunikatora System Sensor Y.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Program komunikatora
System Sensor Pic

Program System Sensor Pic pod system operacyjny Windows 7, 8, 10

Program komunikatora System Sensor Pic to zupełnie innowacyjne rozwiązanie do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Program można zainstalować na platformie Windows 7, 8, 10, Android od wersji 6.0. Chcąc posługiwać się programem System Sensor Pic pod systemem Androidem należy nabyć centrale Pro. Komunikator jest wyposażony w wirtualne tablice oraz karty, które dowolnie możemy konfigurować i dopasowywać w zależności do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych, podobnie jak w programie komunikatora System Sensor Y. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadamy nieograniczone możliwości konfiguracji wyglądu komunikatora. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji programu za pomocą zdalnej pomocy komunikatora przez producenta komunikatora. Do programu można podłączyć centralkę Pro lub centralkę Mini.
Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Central Pro

Centralka Pro komunikatora System Sensor zgodna z systemem operacyjnym:
Windows 7, 8, 10 / Android od wersji 6.0

Windows 7, 8, 10 / Android od wersji 6.0

Komunikator podłącza się bezpośrednio do gniazda USB, system jest zasilany z wejścia USB komputera lub z dodatkowego zasilacza USB-DC 5V.
Komunikator System Sensor wyposażono w czujnik dotyku, należy go umocować w odległości ok 0,5 - 1 cm od mięśnia, którym osoba niepełnosprawna będzie sterować. Oczywiście można go umieścić w dowolnym miejscu na ciele osoby niepełnosprawnej. Pamiętając o tym aby przewód od czujnika dotyku nie leżał na ciele człowieka oraz nie leżał w pobliżu przewodów zasilających.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Na panelu tylnym umieszczony jest wyświetlacz siedmiosegmentowy typu LED służący do określenia trybu pracy oraz czy program komunikatora „System Sensor Pic” lub „System Sensor Y” jest włączony. Jeżeli program jest wyłączony lub brak komunikacji pomiędzy centralką a programem to na wyświetlaczu świeci się litera „E”.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Czujnika dotyku

Dla centralki Pro oraz Mini, które współpracują z programem
"System Sensor Pic" lub "System Sensor Y"

Przykład zastosowania czujnika dotykowego do komunikatora dla osób niepełnosprawnych do komunikacji alternatywnej o handlowej nazwie System Sensor.
Poradniki komunikatora - System Sensor Y.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Elementy czujnika

Dla centralki Pro oraz Mini, które współpracują z programem
"System Sensor Pic" lub "System Sensor Y"

Czujnik jest bardzo masywny wykonany z drutu miedzianego 2,5 mm2, jest odporny na zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne. Wystający odizolowany drut miedziany jest elementem czujnika dotyku i ten fragment należy dotykać ciałem, by wywołać reakcję systemu.

Poradniki komunikatora - System Sensor Y.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Na panelu tylnym centralki Pro również jest umieszczone gniazdo USB, do którego należy podłączyć kabel USB a następnie podłączyć go do komputera, do portu USB.

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania (aplikacji) System Sensor oraz zainstalowaniu sterownika do centralki System Sensor, centralka powinna się skomunikować z aplikacją System Sensor. Program w dolnym lewym rogu wyświetli, na którym porcie (com...) jest podłączona centralka System Sensor.

Na tym panelu również jest umieszczone gniazdo do zwykłego przełącznika, np. BigSwitch Twist lub jakiekolwiek innego przełącznika.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel przedni centralki Pro jest wyposażony w czujniki i nadajniki sygnału podczerwieni oraz diodę zieloną LED, która informuje o wysyłaniu lub odbieraniu kodów z pilotów.

Uwaga.

W pomieszczeniu, gdzie programujemy pilota należy się upewnić, czy nie ma dodatkowego źródła sygnału podczerwieni, np.alarm itp. Jeżeli jakiekolwiek inne urządzenie emituje światło podczerwieni, to nasz pilot będzie zakłócony sygnałem z obcego źródła.

Programowanie uniwersalnego pilota, który jest umieszczony w centralce komunikatora System Sensor. W centralce systemu są wbudowane dwa uniwersalne piloty umożliwiające zaprogramowanie dwóch pilotów. Pilota do obsługi telewizora oraz pilota do obsługi dekodera. W celu zaprogramowania pilotów należy wykonać następujące czynności:

- ustaw w linii prostej naprzeciw siebie w odległości ok. 20 cm pilot i centralkę;

- włącz przycisk "Odczyt danych z pilota" w aplikacji System Sensor w ustawieniach, zmieni się nazwa na "Zapisz dane z pilota";

- kliknij lewym przyciskiem myszki na dowolny przycisk panelu „Pilot” w programie System Sensor, np. włącz/wyłącz TV, zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasić się, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce System Sensor;

- jeżeli dioda przestanie migać, to ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy na inny przycisk panelu „Pilot”, ponownie zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasnąć, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce;

- jeżeli dioda przestanie migać, to ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy na inny przycisk panelu „Pilot”, ponownie zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasnąć, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce.

I tak te kroki należy powtarzać do zaprogramowania wszystkich przycisków pilota do telewizora lub dekodera.

Należy to robić wolno, dokładnie i bacznie obserwować zieloną diodę LED, kolejny przycisk możemy programować, kiedy mamy pewność, że dioda zielona zgasła.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel boczny Centralki Pro komunikatora jest wyposażony w gniazdo "Gp" typu "Jack", które służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. dzwonka, domofonu.
Pamiętając o bezpieczeństwie, do gniazda "Gp" centralki nie wolno podłączać większego napięcia niż DC 24V. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Podczas włączenia alarmu gniazdo "Gp" załącza się zgodnie ze schematem (przekaźnik zwiera odpowiednie styki gniazda "Gp"), gniazdo posiada styki zwierne i rozwierne.

Przykład: sterowanie dodatkowym dzwonkiem.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka Pro jest wyposażona w dwa przyciski oraz trzy tryby pracy:

1) "R" - służy on do resetu centralki.

2) "T" - służy do wyboru trybu pracy systemu, praca z komputerem lub praca bez komputera - centralka pracuje jako "PILOT Uniwersalny".

System Sensor (centralka) jest ustawiony na tryb pracy z komputerem, chcąc zmienić go na tryb pracy bez komputera, należy przez ok. 4 s przytrzymać przycisk "T". Zmiana trybu pracy centralki jest sygnalizowana dwukrotnym sygnałem akustycznym.

Centralka sama identyfikuje uruchomienie programu System Sensor, jeżeli centralka nie wykryje programu lub podłączymy centralkę z zasilacza DC/5V USB, to centralka sama przejdzie w tryb pracy "ALARM". Na wyświetlaczu świeci się "E". Każde uruchomienie czujnika powoduje włączenie alarmu. Jeżeli uruchomimy aplikację System Sensor w komputerze,  centralka przejdzie w tryb pracy z komputerem. Wyświetlacz wygaśnie i zacznie migać w lewym górnym rogu kropka. Chyba że wcześniej zdeklarowaliśmy pracę bez komputera (tryb pracy "PILOT Uniwersalny"). Wyświetlacz jest wygaszony, a w lewym górnym rogu kropka świeci się ciągle. Ta funkcja umożliwia sterowanie wszystkimi odbiornikami TV oraz dekoderami. Najpierw jednak należy zaprogramować piloty. Stan ten zostaje zapisany w pamięci systemu. Podczas ponownego włączenia systemu do zasilania System Sensor włączy się w takim trybie, jakim został wyłączony.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących


Tryby pracy systemu:

- tryb pierwszy to tryb pracy z komputerem,

umożliwia sterowanie centralką tylko przez aplikację programu System Sensor. Na wyświetlaczu miga kropka. Jeżeli centralka z jakiś powodów utraci komunikację z komputerem lub program/aplikacja System Sensor zostanie wyłączony, to wyświetlacz wskaże "E" błąd i kropka miga.

Uwaga.

Jeżeli wyświetlacz wskaże "E" błąd połączenia z komputerem,  system samoczynnie przechodzi w tryb alarmu.

- tryb drugi umożliwia pracę bez komputera, to tryb pilota uniwersalnego.

Służy on do sterowania odbiornikiem TV, dekoderem itp. również włączenia alarmu, dodatkowego dzwonka, włączenia domofonu itp. podłączonego do gniazda "Gp".

Podczas włączenia zasilania tryb ten jest sygnalizowany trzykrotnym sygnałem akustycznym oraz wskazaniem wyświetlacza LED.

Chcąc wejść w menu trybu piloto uniwersalnego, należy zbliżyć mięsień do czujnika i trzymać go tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się "U". Następnie należy oddalić mięsień i ponownie przybliżyć, kiedy na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia cyfra wywołująca wybraną funkcję.
- tryb trzeci umożliwia pracę z telefonem lub tabletem.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka Pro jako ALARM

Dla centralki Pro oraz Mini, które współpracują z programem
"System Sensor Pic" lub "System Sensor Y"

Komunikator można użyć jako alarm i do tego celu nie musi być podłączony do komputera. Alarm włączy się kiedy osoba niepełnosprawna przytrzyma czujnik dotyku na okres 3 sekund.

Porównanie komunikatorów

Komunikator System Sensor Y/Pic

Poradnik dotyczący porównania programów komunikatora System Sensor Y - Windows Windows 7, 8, 10 / System Sensor Pic - Windows 7, 8, 10 / System Sensor Pic - Android od wersji 6.0
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Wyświetlacz Centralki Pro

Dutyczy Centralki Pro oraz Centralki X

Opis wyświetlacza dotyczy zarówno centralki Pro jak i starszego modelu w czarnej obudowie Centralki X.