Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Tryb pracy z telefonem

Funkcje wyświetlacz

Na panelu tylnym jest umieszczony wyświetlacz siedmiosegmentowy typu LED służący do określenia trybu pracy oraz innych funkcji.

Centralka System Sensor X posiada trzy tryby pracy:

- tryb pracy z komputerem,

- tryb pracy bez komputera, jest to tryb jako pilot uniwersalny,

- tryb pracy z telefonem,

- tryb pracy jako HID.

Chcąc przełączyć tryby, musimy przytrzymać przycisk znajdujący się na obudowie centralki oznaczony literką "T".

Kropka świeci
światłem ciągłyme

Ustalenie trybu pracy

Jeżeli wdusimy przycisk "T" przez ok. 4 s, to zostanie zmieniony tryb pracy. Ponowne wduszenie przycisku pozwoli na zmianę wyboru menu:

"1" - włączona funkcja pilota uniwersalnego oraz alarmu,

"2" - włącze funkcje telefonu lub tabletu.

"3" - włączona funkcja HID.

> Kropka świeci światłem ciągłym, a na wyświetlaczy samoczynnie zmieniają się znaki - tryb pracy telefonem, tabletem itp.

Chcąc zmienić tryby należy przycisnąć przycisk "T" i kolejno będzie można zmieniać tryb pracy od 1 do 3. Sygnalizowane jest to sygnałem akustycznym oraz pojawieniem się na wyświetlaczy cyfry 1 lub 2.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Tryb z telefonem

Tryb pracy z telefonem

"P" - prawy przycisk myszy

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to nastąpi symulacja wduszenia prawego przycisku myszy.

Tryb z telefonem

Tryb pracy z telefonem

"L" -lewy przycisk myszy

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to nastąpi symulacja wduszenia lewego przycisku myszy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy mysz po ekranie telefony, tabletu w prawo.

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy mysz po ekranie telefony, tabletu w dół.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy mysz po ekranie telefony, tabletu w lewo.

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy mysz po ekranie telefony, tabletu w górę.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy rolkę w górę.

Menu

Tryb pracy z telefonem

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to przesuniemy rolkę w dół.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Menu

Tryb pracy z telefonem

Środkowy przycisk rolki.

Jeżeli dotkniemy czujnika lub nadusimy przycisk, to nastąpi symulacja wduszenia środkowego przycisku rolki.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Podłączenie telefonu

Chcąc za pomocą komunikatora dla niepełnosprawnych sterować telefonem lub tabletem, należy podłączyć go do centralki komunikatora za pomocą kabla USB. Do tego celu posłuży nam przewód USB - Micro USB.

Zapraszam do poradników filmowych gdzie dokładnie omawiam proces podłączenia centralki komunikatora z telefonem.