Produkt niedostępny - archiwum

Ustawienia komunikatora programu

Ustawienia ogólne komunikatora dla osób niepełnosprawnych niemówiących System Sensor

Kiedy połączenie zostanie nawiązane, grupy przycisków okna głównego zaczną się cyklicznie wyróżniać. Na większości paneli przyciski pogrupowane są wierszami i wyróżniają się w kolejności od góry do dołu. Aby wybrać przycisk, należy w pierwszej kolejności wybrać grupę (w przypadku większości paneli grupami są wiersze) zawierającą ten przycisk. W tym celu należy wywołać impuls sterujący w chwili, kiedy podświetlana jest grupa zawierająca ten przycisk. Kiedy odpowiednia grupa przycisków zostanie wybrana, program zacznie wyróżniać pojedyncze przyciski tej grupy. Analogicznie do wyboru grupy, aby wybrać przycisk, należy wywołać impuls sterujący w chwili, kiedy przycisk jest wyróżniony.

free website creator
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel główny

WYŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

Ustawienia ogólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony nr 33.

33 - Ustawienia programu System Sensor.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Ustawianie komunikatora
programu System Sensor

Oczekiwanie po wyborze [ms]

Pozwala ustawić czas, po którym następuje wznowienie cyklicznego zaznaczania przycisków ekranowych po wcześniejszym wybraniu dowolnego przycisku.

Czas mierzony jest w milisekundach (ms), czyli tysięcznych częściach sekundy - jedna sekunda to 1000ms).

Domyślna wartość: 50.


Przeskok kolumn i wierszy [ms]

Służy do regulacji prędkości zaznaczania przycisków ekranowych.

Zmniejszenie tej wartości spowoduje spowolni zaznaczanie grup/przycisków, natomiast zmniejszenie - przyspieszenie.

Czas mierzony jest w milisekundach (ms), czyli tysięcznych częściach sekundy - jedna sekunda to 1000ms).

Domyślna wartość: 800.


Powolny posuw myszy [px/s]

Reguluje prędkość przesuwania się kursora myszy podczas korzystania z funkcji myszy.

Powolny posuw myszy dotyczy przycisków służących do precyzyjnego poruszania kursorem (tych z jedną strzałką).

Domyślna wartość: 1.


Szybki posuw myszy [px/s]

Również reguluje prędkość przesuwania się kursora myszy podczas korzystania z funkcji myszy, przy czym dotyczy przycisków służących do szybkiego poruszania kursorem (z dwoma strzałkami).

Powolny posuw myszy dotyczy przycisków służących do precyzyjnego poruszania kursorem (tych z jedną strzałką).

Domyślna wartość: 5.


Czas zwłoki [ms]

Określa po jakim czasie ma reagować sensor, po wybraniu znaku.


Czułość sensorów

Ustawia czułość sensorów.

Domyślna wartość wersja V5: 50.


Rozmiar okna

Umożliwia ustawienie wielkości okna (ZOOM).

Dostępny zakres to od 0 do 12.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Pozycja okna X

Centrowanie, umiejscowienie okna w pozycji X.

Dostępny zakres to od 0 do 50.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Pozycja okna Y

Centrowanie, umiejscowienie okna w pozycji Y.

Dostępny zakres to od 0 do 50.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Przeskok menu 

Określa, z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki).

Dostępny zakres to od 2 do 50.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Rozmiar czcionki

Określa wielkość czcionki wyświetlanej na panelu.

Dostępny zakres to od 8 do 15.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Przeskok menu

Określa, z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki).

Dostępny zakres to od 2 do 50.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Czas oczekiwania menu

Określa, z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki).

Dostępny zakres to od 2 do 50.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Przezroczystość paneli

Określa przezroczystość paneli.

Parametr jest zawsze zapisywany automatycznie.


Połączenie

Pozawala wybrać port, do którego zostało podłączone urządzenie centralka komunikatora System Sensor.

Zalecamy włączenie funkcji "Wyszukuj urządzenie automatycznie". Zaawansowani użytkownicy komputerów mogą ustawić port ręcznie.


USB telefoniczne

Gniazdo służące do podłączenia telefonu lub komputera, centralka System Sensor jest widoczna jako urządzenie zgodne z technologią HID. Oznacza to, że urządzenie jest widoczne jako klawiatura, mysz. Do gniazda tego możemy podłączyć telefon, włączając tryb pracy z telefonem. Można również włączyć tryb pracy centralki HID wówczas będziemy mogli używać innych programów do komunikacji np. Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT) firmy Intel. W programie możemy ustawić maksymalnie trzy kody, które służą do komunikacji. Wartość ustawiona domyślna to:

- znak - 1, zgodny z HID "166",

- znak - 2, zgodny z HID "0",

- znak - 3, zgodny z HID "0".

W zakładce "PLIKI" można pobrać tabelę z kodami, które zastępują klawiaturę lub mysz..

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Ustawienia pilotów 

Szybka regulacja głośności

Umożliwia zdefiniowanie liczby sygnałów sterujących sprzętem RTV wytwarzanych przez urządzenie po wybraniu klawiszy ekranowych [V++] i [V--].

Przykład:

Po ustawieniu wartości 10 w tym polu wybór klawisza ekranowego służącego do szybkiej regulacji głośności ([V++] lub [V--]) da taki sam efekt jak 10-krotne wciśnięcie przycisku regulacji głośności na oryginalnym pilocie telewizora, czyli pogłośnienie lub przyciszenie telewizora o 10 kroków.


Szybkie przełączanie programów

Umożliwia zdefiniowanie liście sygnałów sterujących sprzętem RTV wytwarzanych przez urządzenie po wybraniu klawiszy ekranowych [P++] i [P--].

Przykład:

Po ustawieniu wartości 10 w tym polu wybór klawisza ekranowego służącego do szybkiej zmiany programów ([P++] lub [P--]) da taki sam efekt jak 10-krotne wciśnięcie przycisku "następny program" na oryginalnym pilocie telewizora, czyli np. przeskok z kanału 1 na 11.

Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem, w którym dokładnie omówiono sposób programowania uniwersalnego pilota. Uniwersalny pilot znajduje się w centralce komunikatora System Sensor.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Dźwięki


Wyłączanie dźwięków

Służy do wyłączania dźwięków innych niż alarmowe.

Dźwięk przejścia wierszy i kolumn

W przypadku tego dźwięku - zalecamy wybór pliku dźwiękowego, który jest krótki i cichy.

Plik

Ścieżka pliku audio przyporządkowanego temu zdarzeniu.

Wyłączony

Pozwala na wyłączenie dźwięku przyporządkowanego temu zdarzeniu.

Powtórzenia

Daje możliwość kilkukrotnego odtwarzania tego dźwięku.

Test (przycisk)

Umożliwia odsłuchanie pliku, który został wybrany.

Wybierz plik... (przycisk)

Służy do wybierania pliku dźwiękowego. Po jego wciśnięciu otwiera się okno, które pozwala wybrać plik.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Alarmy

Komunikat użytkownika

Dźwięk odtwarzany, kiedy widoczne jest okno komunikatu Użytkownika (wywołane przez funkcję Komunikaty Użytkownika). Dźwięk jest powtarzany, aż okno komunikatu nie zostanie zamknięte.

Istnieje możliwość zdefiniowania interwału czasu, co który powtarzany jest dźwięk. Program nie sprawdza czasu trwania dźwięku, który został wybrany - dlatego należy tak dobierać czas, aby dźwięk powtarzany był w odstępach dłuższych niż czas jego trwania.


Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3

Program pozwala na zdefiniowanie 3 rodzajów alarmów, które mogą być wywoływane z Panelu Alarmów. Należy wybrać plik audio i ustawić liczbę powtórzeń tego dźwięku. UWAGA - nie należy mylić liczby powtórzeń dźwięku alarmu z czasem odstępu między dźwiękami.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Programy

Ustawienia programów pozwalają na powiązanie programu zainstalowanego na komputerze z przyciskami ekranowymi dostępnymi na "Panelu programów". Aby powiązać klawisz ekranowy z programem, należy:

1. Wybrać ten klawisz, klikając go w oknie ustawień programów.

2. Nadać dla przycisku etykietę, która będzie widniała na klawiszu ekranowym.

3. Wybrać plik wykonywalny programu, który ma się uruchamiać po wybraniu klawisza ekranowego, który programujemy.Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikaty

Komunikaty Użytkownika, które są dokładnie omówione w poradniku komunikatora Systemu Sensor to funkcja, która pozwala na wyświetlanie wcześniej przygotowanych zdań lub słów w dużym oknie pojawiającym się na ekranie po wybraniu komunikatu przez Użytkownika.

Komunikaty można przypisać do 14 różnych kategorii, które można dowolnie zdefiniować.


Aby zdefiniować kategorię przypisaną do przycisku, należy:

1. Wybrać klawisz, który ma być przypisany do tej kategorii, klikając go w oknie ustawień komunikatów.

2. Nadać dla przycisku nazwę kategorii, która będzie widniała na klawiszu ekranowym.

3. Dodać komunikaty przypisane do tej kategorii.


Aby dodać komunikaty do grupy, należy:

1. Klikając przycisk "Dodaj", utworzyć nowy, pusty komunikat.

2. Klikając przycisk "Edytuj", wypełnić komunikat treścią.

3. Wciskając klawisz "Enter", potwierdzić wpisany tekst.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Ustawienia koloru

W tym oknie istnieje możliwość ustawienia własnej kompozycji kolorów aplikacji, tak aby wiersze i kolumny były lepiej widoczne dla osoby niepełnosprawnej.


Zamykanie programu

Zamykanie programu zostało celowo nieco utrudnione, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowego zamknięcia programu przez Użytkownika.

W oknie tym istnieje możliwość ustawienia własnej kompozycji kolorów aplikacji, tak aby wiersze i kolumny były lepiej widoczne dla osoby niepełnosprawnej.

Wymagania oraz zamykanie programu

Wymagania komunikatora System Sensor

Zamykanie programu zostało celowo nieco utrudnione, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowego zamknięcia programu przez Użytkownika.

Aby zamknąć program, należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę programu w zasobniku systemowym (na pasku obok zegara systemowego) i wybrać z menu "Zamknij".

Wymagania sprzętowe oprogramowania System Sensor.
Komputer PC z zainstalowanym systemem Windows ... :
        - zainstalowane uaktualnienia systemu Windows,
        - 32MB wolnej pamięci RAM,
        - 50MB wolnej przestrzeni dyskowej dla oprogramowania System Sensor.

Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem, w którym dokładnie omówiono sposób programowania uniwersalnego pilota. Uniwersalny pilot znajduje się w centralce komunikatora System Sensor.