Produkt niedostępny - archiwum

Program komunikator dla osób niepełnosprawnych
System Sensor X

System Sensor X

Na tej stronie prezentujemy urządzenia zapewniające komunikację osobą niepełnosprawnym z otoczeniem. Dzięki tym komunikatorom osoba niepełnosprawna może komunikować się z rodziną, opiekunem. Komunikator ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych połączony lub nie z utratą mowy. To zespół urządzeń elektronicznych umożliwiający sterowanie komputerem, odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem telewizyjnym, domofonem itp. Produkty firmy System Sensor to produkty polskie, ciągle dostosowywane do potrzeb oób niepełnosprawnych. a nad rozwojem czuwają osoby niepełnosprawne. To Oni wytyczają ścieżkę rozwoju produktu oraz są pierwszymi testerami urządzeń.

* * *

Komunikatorem, komputerem, telewizorem, dekoderem, tabletem, telefonem

można sterować za pomocą czujników:

* * *

- czujnik dotyku
- czujnik odbiciowy
- czujnika położenia gałki oka Tobii
- czujnik przepływu powietrza
- przełącznik

mac website builder

Komunikator alternatywny

Komunikator dla osób niepełnosprawnych

Główne czynniki decydujące o możliwości zastosowania zestawu System Sensor Pic:

- możliwości motoryczne

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się zestawem System Sensor, jeżeli posiada co najmniej jedną ruchomą część ciała bądź twarzy, którą może poruszać w sposób kontrolowany.  System może wykrywać ruch niemal każdej części ciała, np. powieki, ust, ręki, palca.

- możliwości wzrokowe

Użytkownik musi mieć na tyle dobry wzrok, aby być w stanie zobaczyć litery i symbole na monitorze komputera. Ponad to istotna jest zdolność do skupienia wzroku w jednym miejscu. Rozmiar symboli (liter, cyfr itd.) wyświetlanych na ekranie zależy od parametrów obrazu ustawionych w systemie operacyjnym komputera oraz od rozmiarów monitora. W przypadku osób z bardzo słabym wzrokiem może być niezbędne wyposażenie komputera w większy monitor bądź w skrajnych przypadkach - telewizor.

- możliwości intelektualne

Aby osoba niepełnosprawna niemówiąca mogła obsługiwać system, niezbędna jest umiejętność czytania i pisania lub dokonywania odpowiedniego wyboru, tj. poruszania sprawną częścią ciała w momencie, kiedy na ekranie podświetlany zostaje wybrany symbol.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

System Sensor sprzęt do komunikacji dla niepełnosprawnych

System Sensor X

Komunikator podłącza się bezpośrednio do gniazda USB, system jest zasilany z wejścia USB komputera lub z dodatkowego zasilacza USB-DC 5V.

Komunikator System Sensor wyposażono w czujnik typu "B", należy go umocować w odległości ok 1 cm od mięśnia, którym osoba niepełnosprawna będzie sterować. Oczywiście można go umieścić w dowolnym miejscu na ciele osoby niepełnosprawnej.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Przyciski AbleNet są zrobione z wytrzymałego na uderzenia tworzywa, są bardzo wrażliwe na dotyk w każdym miejscu na powierzchni przełącznika. Nie jest więc konieczne centralne uderzanie w przełącznik. Przełącznik System Sensor ma średnicę 10 cm. Dla podłączenia przełącznika do komputera potrzebny jest interfejs. Rolę jego pełni centralka "Systemu Sensor".

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Kiedy korzystamy z przełącznika, którym możemy sterować palcem, dłonią, nogą, stopą również głową, inaczej mówiąc jakąkolwiek ruchomą częścią ciała, nie ma potrzeby korzystania z czujników. Rolę czujnika przejmuje przełącznik. Ta opcja jest bardzo wygodna dla osób mających lepszą motorykę ciała.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Na panelu tylnym jest umieszczony również wyświetlacz siedmiosegmentowy typu LED służący do określenia trybu pracy.

Po wyświetleniu wszystkich znaków (po "9") system samoczynnie wyjdzie z menu.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Na panelu tylnym również jest umieszczone gniazdo USB, do którego należy podłączyć kabel USB a następnie podłączyć go do komputera, do portu USB.

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania (aplikacji) System Sensor oraz zainstalowaniu sterownika do centralki System Sensor, centralka powinna się skomunikować z aplikacją System Sensor. Program w dolnym lewym rogu wyświetli, na którym porcie (com...) jest podłączona centralka System Sensor.

Na tym panelu również jest umieszczone gniazdo do zwykłego przełącznika, np. BigSwitch Twist lub jakiekolwiek innego przełącznika.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Czujnik "A"

Panel tylny jest również wyposażony w gniazdo, które służy do podłączenia czujnika (sensor). W zależności od potrzeb mamy do dyspozycji dwa sensory "A" i "B". Czujnik "A" pracuje w pewnej odległości od ciała osoby niepełnosprawnej, przez co sprawia wrazenie czujnika wirtualnego umieszczonego gdzieś w otoczeniu i może sprawiać problem natury psychicznej. 

Czujnik "A" wymaga kalibracji. Podczas uruchomienia programu (aplikacji) lub podczas podłączenia centralki do zasilacza jest dokonywana kalibracja czujnika "A". W związku z tym zanim podłączymy centralkę do komputera czy zasilacza powinniśmy najpierw umieścić czujnik. Jeżeli jednak z jakieś przyczyny ta kolejność jest odwrócona,  należy nacisnąć przycisk "S" - skanuj. Również kiedy podczas pracy przemieści się nam czujnik, który reaguje na zmiany nawet o 1 mm i centralka nam się wzbudza, odnosimy wrażenie, że czujnik źle pracuje, należy również przytrzymać przycisk "S". Jeżeli centralka reaguje ciągle, to należy dłużej przytrzymać przycisk "S", co spowoduje przerwanie pracy czujnika "A" i skalibrujemy go na nowo. Kalibracja czujnika jest sygnalizowana sygnałem akustyczny, krótkim. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Czujnik "B"

Natomiast czujnik "B" pracuje przy ciele w odległości kilku mm i musimy go prawie dotknąć, by wywołać reakcję systemu. Czujnik "B" nie wymaga kalibracji.

Należy również pamiętać o odpowiednim umieszczeniu czujnika oraz dobraniu odpowiedniej czułości czujnika w programie System Sensor. W tym celu należy wejść do ustawień aplikacji Systemu Sensor.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel przedni jest wyposażony w czujniki i nadajniki sygnału podczerwieni oraz diodę zieloną LED, która informuje o wysyłaniu lub odbieraniu kodów z pilotów.

Uwaga.

W pomieszczeniu, gdzie programujemy pilota należy się upewnić, czy nie ma dodatkowego źródła sygnału podczerwieni, np.alarm itp. Jeżeli jakiekolwiek inne urządzenie emituje światło podczerwieni, to nasz pilot będzie zakłócony sygnałem z obcego źródła.

Programowanie uniwersalnego pilota, który jest umieszczony w centralce komunikatora System Sensor. W centralce systemu są wbudowane dwa uniwersalne piloty umożliwiające zaprogramowanie dwóch pilotów. Pilota do obsługi telewizora oraz pilota do obsługi dekodera. W celu zaprogramowania pilotów należy wykonać następujące czynności:

- ustaw w linii prostej naprzeciw siebie w odległości ok. 20 cm pilot i centralkę;

- włącz przycisk "Odczyt danych z pilota" w aplikacji System Sensor w ustawieniach, zmieni się nazwa na "Zapisz dane z pilota";

- kliknij lewym przyciskiem myszki na dowolny przycisk panelu „Pilot” w programie System Sensor, np. włącz/wyłącz TV, zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasić się, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce System Sensor;

- jeżeli dioda przestanie migać, to ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy na inny przycisk panelu „Pilot”, ponownie zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasnąć, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce;

- jeżeli dioda przestanie migać, to ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy na inny przycisk panelu „Pilot”, ponownie zapali się zielona dioda LED z przodu centralki;

- naduś odpowiadający przycisk na pilocie do telewizora, dioda zielona powinna zgasnąć, a następnie zapalić się 1 raz, 2 razy lub 3 razy, to zależy od naszego pilota, którym programujemy nasz uniwersalny pilot w centralce.

I tak te kroki należy powtarzać do zaprogramowania wszystkich przycisków pilota do telewizora lub dekodera.

Należy to robić wolno, dokładnie i bacznie obserwować zieloną diodę LED, kolejny przycisk możemy programować, kiedy mamy pewność, że dioda zielona zgasła.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka komunikatora widok z boku (wejście "Gp") wyjście przekaźnika. Panel boczny jest wyposażony w gniazdo "Gp", które służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. dzwonka, domofonu lub innego systemu. Pamiętając o bezpieczeństwie, nie należy do do gniazda "Gp" centralki System Sensor podłączać większego napięcia niż DC 12V. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Podczas włączenia alarmu zawsze działa to gniazdo (przekaźnik zwiera odpowiednie styki gniazda "Gp").

Przykład: sterowanie dodatkowym dzwonkiem.

System Sensor jest wyposażony w dodatkowe gniazdo "Gp" (gniazdo przekaźnika), które umożliwia podłączenia, np. dzwonka.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka jest wyposażona w dwa przyciski oraz trzy tryby pracy:

1) "S" - służy on do kalibracji czujnika. W momencie kiedy centralka z jakieś przyczyny nie będzie prawidłowo reagować na ruch lub będzie się on sam wzbudzał, to należy koniecznie włączyć kalibrację czujnika. Po tej czynności czujnik zostaje ponownie skalibrowany przez system.

2) "T" - służy do wyboru trybu pracy systemu, praca z komputerem lub praca bez komputera - centralka pracuje jako "PILOT Uniwersalny".

System Sensor (centralka) jest ustawiony na tryb pracy z komputerem, chcąc zmienić go na tryb pracy bez komputera, należy przez ok. 4 s przytrzymać przycisk "T". Zmiana trybu pracy centralki jest sygnalizowana dwukrotnym sygnałem akustycznym.

Centralka sama identyfikuje uruchomienie programu System Sensor, jeżeli centralka nie wykryje programu lub podłączymy centralkę z zasilacza DC/5V USB, to centralka sama przejdzie w tryb pracy "ALARM". Na wyświetlaczu świeci się "E". Każde uruchomienie czujnika powoduje włączenie alarmu. Jeżeli uruchomimy aplikację System Sensor w komputerze,  centralka przejdzie w tryb pracy z komputerem. Wyświetlacz wygaśnie i zacznie migać w lewym górnym rogu kropka. Chyba że wcześniej zdeklarowaliśmy pracę bez komputera (tryb pracy "PILOT Uniwersalny"). Wyświetlacz jest wygaszony, a w lewym górnym rogu kropka świeci się ciągle. Ta funkcja umożliwia sterowanie wszystkimi odbiornikami TV oraz dekoderami. Najpierw jednak należy zaprogramować piloty. Stan ten zostaje zapisany w pamięci systemu. Podczas ponownego włączenia systemu do zasilania System Sensor włączy się w takim trybie, jakim został wyłączony.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących


Tryby pracy systemu:

- tryb pierwszy to tryb pracy z komputerem,

umożliwia sterowanie centralką tylko przez aplikację programu System Sensor. Na wyświetlaczu miga kropka. Jeżeli centralka z jakiś powodów utraci komunikację z komputerem lub program/aplikacja System Sensor zostanie wyłączony, to wyświetlacz wskaże "E" błąd i kropka miga.

Uwaga.

Jeżeli wyświetlacz wskaże "E" błąd połączenia z komputerem,  system samoczynnie przechodzi w tryb alarmu.

- tryb drugi umożliwia pracę bez komputera, to tryb pilota uniwersalnego.

Służy on do sterowania odbiornikiem TV, dekoderem itp. również włączenia alarmu, dodatkowego dzwonka, włączenia domofonu itp. podłączonego do gniazda "Gp".

Podczas włączenia zasilania tryb ten jest sygnalizowany trzykrotnym sygnałem akustycznym oraz wskazaniem wyświetlacza LED.

Chcąc wejść w menu trybu piloto uniwersalnego, należy zbliżyć mięsień do czujnika i trzymać go tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się "U". Następnie należy oddalić mięsień i ponownie przybliżyć, kiedy na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia cyfra wywołująca wybraną funkcję.
- tryb trzeci umożliwia pracę z telefonem lub tabletem.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikator jako ALARM

System Sensor X

Komunikator można użyć jako alarm i do tego celu nie musi być podłączony do komputera. Alarm włączy się kiedy osoba niepełnosprawna przytrzyma sensor (czujnik) lub przyciśnie przycisk podłączony do centralki komunikatora na okres 3 sekund.