Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikator
System Sensor MYSZ
Komunikator System Sensor MYSZ  to nowe i zdecydowanie różniące się urządzenie do sterowania komputerem. System jest przeznaczony i zaprojektowany z myślą o dzieciach i osobach z porażeniem mózgowym, służy do ćwiczeń, rehabilitacji.

html website creator

Komunikator System Sensor Mysz jest urządzeniem posiadającym dużą wartość rehabilitacyjną i terapeutyczną. Jako metoda terapeutyczna wspomaga dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szczególności z problemami w programowaniu ruchu dyspraksją, dysgrafią, dysleksją. Również jako metoda rehabilitacyjna wpływa na poprawę jakości życia osób z różnego rodzaju problemami w rozwoju ruchowym. W przypadku dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA-1, ujawniającym się w pierwszym roku życia, urządzenie daje możliwość rozwinięcia komunikacji z otoczeniem. W innych postaciach zaniku mięśni, ujawniających się w późniejszym wieku, system umożliwia podtrzymanie komunikacji z otoczeniem, również u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Otwiera świat, daje możliwość zaspokajania potrzeby sprawstwa, umożliwia dokonywanie wyborów, umożliwia aktywny udział w różnych grupach społecznościowych. Dzięki systemowi osoba z problemem rozwojowym może nawiązywać nowe kontakty, wymieniać się poglądami, dzielić się własnymi przeżyciami, nie jest skazana na izolację, samotność. Wpływa na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i poznawcze również na budowanie obrazu siebie i obrazu świata. Daje możliwość obsługiwania i korzystania z takich urządzeń jak smartfony, telefony. Umożliwia dziecku dysponowanie przestrzenią, jej zagospodarowanie, doskonalenie orientacji w stosunkach przestrzennych, pomaga w odtwarzaniu układów przestrzennych. Swoją atrakcyjnością urządzenie zachęca do podejmowania aktywności, stawia w sytuacji wyboru, wskazuje błąd, ale daje też możliwość jego poprawy. Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową, wydłuża czas koncentracji uwagi. System Sensor Mysz daje możliwość odnoszenia sukcesu, który w opisywanej grupie jest bardzo pożądany i jest najlepszą motywacją do podejmowania ćwiczeń zakłóconych w rozwoju funkcji. System ten również doskonale nadaje się do pisania na komputerze przez osoby, które mają problemy posługiwania się myszką tradycyjną. Za pomocą klawiatury ekranowej Systemem Sensor MYSZ można pisać i obsługiwać komputer.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Zamiast wpisywać tekst i wprowadzać dane za pomocą fizycznej klawiatury, można skorzystać z programu Klawiatura ekranowa. Klawiatura ekranowa wyświetla wizualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Aby pisać bez użycia klawiatury:

otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikator MYSZ

W tym przypadku przełączniki są podłączone do urządzenia, przyciski te umożliwiają sterowanie myszką, która przesuwa się po ekranie monitora komputera lub tabletu. Dwa kolejne przyciski odpowiadają za funkcję prawego i lewego przycisku myszy.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Podłączenie przycisków do komunikatora

System Sensor MYSZ można tak zaprogramować, że za pomocą jednego dowolnego przycisku będziemy pisać i posługiwać się komputerem, posługując się do tego celu klawiaturą ekranową.


System Sensor MYSZ posiada sześć gniazd do przycisków oraz gniazdo USB. Za pomocą gniazda USB należy komunikator System Sensor MYSZ podłączyć do komputera lub tabletu.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Funkcje przycisków
i gniazd

a) w górę - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

b) w dół - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

c) w prawo - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

d) w lewo - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

e) lewy przycisk myszy;

e) prawy przycisk myszy.


Przyciski te są przede wszystkim przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, to właśnie one mają służyć do rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym. Do komunikatora System Sensor MYSZ można podłączyć wszystkie przyciski komunikacji alternatywnej.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Joystick LEWY, każdy z obu joysticków posiada cztery kierunki oraz przycisk.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Joystick PRAWY, każdy z obu joysticków posiada cztery kierunki oraz przycisk.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Funkcje lewego joysticka

a) w górę - odpowiednik rolki myszy w kierunku do góry;

b) w dół - odpowiednik rolki myszy w kierunku do dołu;

c) w prawo - odpowiednik prawego przycisku myszy;

d) w lewo - odpowiednik lewego przycisku myszy;

e) przycisk (naduszenie joysticka) - odpowiednik środkowego przycisku myszy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Funkcje prawego joysticka

a) w górę - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

b) w dół - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

c) w prawo - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

d) w lewo - kierunek przesuwu myszy po ekranie monitora;

e) przycisk (naduszenie joysticka) - odpowiednik lewego przycisku myszy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

System Sensor MYSZ
sposób zapalania diod LED

Jeżeli włączymy automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy, to diody LED będą kolejno zapalać się, każdej zapalonej diodzie LED jest przypisana dokładnie jedna funkcja:

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- kursor myszki zostanie przesunięty w górę;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- kursor myszki zostanie przesunięty w prawo;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- kursor myszki zostanie przesunięty w dół;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- kursor myszki zostanie przesunięty w lewo;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- symulacja wduszenia prawego przycisku myszy;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- symulacja wduszenia lewego przycisku myszy;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- przesuw rolki w górę;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

- przesuw rolki w dół.


Uwaga:

Kiedy jest włączona ta funkcja i diody LED kolejno się zapalają, to przyciski i joystick odpowiadający za zmianę kierunku przesuwu myszy po ekranie przemieszcza się tylko w tym kierunku, w którym pokazuje dioda LED. Nie ma to znaczenia, który przycisk włączymy, czy w którą stronę pochylimy joystick kierunku (joystick prawy).

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Poszczególne gniazda do przycisków odpowiadają za funkcję

Komunikatory alternatywne

- przycisk w górę;

- przycisk w prawo;

- przycisk w dół;

- przycisk w lewo;

- przycisk prawy przycisk myszy;

- przycisk lewy przycisk myszy.


System Sensor MYSZ posiada również wewnętrzną pamięć, co umożliwia dopasowanie parametrów MYSZY do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Do komunikatora System Sensor MYSZ można podłączyć wszystkie przyciski komunikacji alternatywnej.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Można ustawiać następujące funkcje

Komunikatory alternatywne

- prędkość przesuwu myszy;

- prędkość przesuwu rolki;

- prędkość zapalania się diod LED;

- włączyć lub wyłączyć dwuklik lewego przycisku myszy;

- włączyć lub wyłączyć dynamiczny przesuw myszy;

- włączyć lub wyłączyć automatyczny jeden klik lewego przycisku myszy;

- włączyć lub wyłączyć automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Jak się programuje
System Sensor MYSZ

Komunikatory alternatywne

System Sensor MYSZ - włączenie trybu programowania.

System Sensor MYSZ jest tak zaprojektowany, aby można było właściwości tego urządzenia dopasować do potrzeb osoby korzystającej z niego. Chcąc przystąpić do programowania System Sensor MYSZ, należy wdusić oba joysticki i przytrzymać ok. 4 sekund, aż do usłyszenia trzech sygnałów akustycznych oraz zaświecenia się czterech diod LED. Jeżeli przestaniemy programować System Sensor MYSZ, to program sam opuści tryb programowania po ok. 5 sekundach. Do wyboru funkcji, jakie chcemy programować, służą joysticki lewy i prawy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Diody LED zapalone podczas programowania

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Funkcje programowania
lewy joystick

- lewy joystick kierunek w górę - przyspieszamy przesuw rolki "+";

- lewy joystick kierunek w dół - spowalniamy przesuw rolki "-" ;

- lewy joystick kierunek w lewo - włącza lub wyłącza dynamikę przesuwu myszy;

- lewy joystick kierunek w prawo - włącza lub wyłącza automatyczny klik lewego przycisku myszy, kiedy zatrzymamy przesuw myszy;

- lewy joystick - wduszenie go - włącza lub wyłączamy automatyczny dwuklik przycisku lewego myszy, kiedy nadusimy lewy przycisk myszy. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Funkcje programowania
prawy joystick

- prawy joystick kierunek w górę - przyspieszamy przesuw myszy "+";

- prawy joystick kierunek w dół - spowalniamy przesuw myszy "-";

- prawy joystick kierunek w lewo - zmiana częstotliwości kierunku przesuwu myszy "+";

- prawy joystick kierunek w prawo - zmiana częstotliwości kierunku przesuwu myszy "-";

- prawy joystick - wduszenie go - włącza lub wyłącza automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy (zapalają się kolejno diody LED).

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Prawy joystick
oraz lewy joystick

- prawy joystick w dół a lewy joystick w górę - włączy lub wyłączy funkcję automatycznego zatrzymania myszki na ekranie monitora;

(tylko ponowne naduszenie przycisku spowoduje ponowne przemieszczanie się myszki. Funkcja dotyczy wyłącznie czterech przycisków odpowiedzialnych za kierunki przemieszczania się myszki po ekranie).


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Prawy joystick
oraz lewy joystick

- prawy i lewy joystick kierunek w dół - zmniejsza czas po jakim myszka sama się zatrzyma na ekranie monitora.


Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Prawy joystick
oraz lewy joystick

- prawy i lewy joystick kierunek w górę - zwiększa czas po jakim myszka sama się zatrzyma na ekranie monitora, włączy lub wyłączy funkcję automatycznego zatrzymania myszki na ekranie monitora.

Tylko ponowne naduszenie przycisku spowoduje ponowne przemieszczanie się myszki. Funkcja dotyczy wyłącznie czterech przycisków odpowiedzialnych za kierunki przemieszczania się myszki po ekranie.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Dodatkowe oprogramowanie
do System Sensor MYSZ

MÓWik - pierwsza polska aplikacja na urządzenia z systemem Android, służąca niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym do porozumiewania się. Wyposażona w 6 tysięcy symboli graficznych, różne poziomy słownictwa, syntezę mowy i klawiaturę ekranową. Do wykorzystania przez osoby z afazją, autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami powodującymi problemy z mową.

Komunikator System Sensor MYSZ nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników ani oprogramowania i jest kompatybilny z systemami: Windows, Mac OS, Linux, Android. Po podłączeniu do komputera czy tabletu urządzenie zostanie przez system operacyjny wykryte i jest gotowe do pracy jak klawiatura czy zwykła mysz. Urządzenie to współpracuje z aplikacjami służącymi do rehabilitacji między innymi takich jak MÓWik, MÓWik Pro, The Grid 2.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Program pozwala osobom z niepełnosprawnością fizyczną i/lub intelektualną na obsługę komputera bez potrzeby używania standardowej klawiatury czy myszki. Dzięki programowi można obsługiwać takie aplikacje jak Skype, surfować po internecie, włączać inne programy, odtwarzać muzykę, wyłączać komputer, a przede wszystkim wypowiadać się. Indywidualnie tworzone w programie plansze, np. do obsługi komputera, umożliwiają osobom niepełnosprawnym użytkowanie systemu Windows oraz różnych aplikacji, takich jak Microsoft Word. The Grid 2 pozwala na komunikację za pomocą symboli lub własnych zdjęć czy obrazów. Dzięki temu program jest niewyczerpalnym źródłem pomocy w komunikacji alternatywnej. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

The Grid 2 został zaprojektowany również tak, aby umożliwić dostęp do komputera za pomocą szeregu urządzeń. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą obsługiwać go przy pomocy np. przycisków, ekranu dotykowego, komunikator Systemu Sensor MYSZ, komunikator Systemu Sensor czy wskaźnika nagłownego.

Z programem dostarczany jest również syntezator mowy, który można stosować do odczytywania tekstu – po wybraniu określonej komórki jej treść jest odczytywana.  

W zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych opiekunowie mogą tworzyć przyciski wirtualnej klawiatury, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do funkcji innych programów. 

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Jak programować?

Jak należy zaprogramować System Sensor MYSZ, tak aby można było nią pisać za pomocą jednego przycisku przy użyciu klawiatury ekranowej.

1) Należy włączyć klawiaturę ekranową;

otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

Pomoc do Klawiatury Ekranowej

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

2) Ustaw funkcję automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy.

Funkcje programowania:

prawy joystick:

- prawy joystick - wduszenie go - włącza lub wyłącza automatyczna zmiana kierunku przesuwu myszy (zapalają się kolejno diody LED).

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

3) Należy dopasować prędkość zmiany kierunku przesuwu myszy, tak aby prędkość było odpowiednia dla osoby niepełnosprawnej.

Funkcje programowania:

prawy joystick:

- prawy joystick kierunek w lewo - zmiana częstotliwości kierunku przesuwu myszy "+";

- prawy joystick kierunek w prawo - zmiana częstotliwości kierunku przesuwu myszy  "-".

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

4) Włącz automatyczny klik lewego przycisku myszy.

Funkcje programowania:

lewy joystick:

- lewy joystick kierunek w prawo - włącza lub wyłącza automatyczny klik lewego przycisku myszy, kiedy zatrzymamy przesuw myszy.

Po zaprogramowaniu myszy możemy za pomocą klawiatury ekranowej pisać. Diody LED informują nas o kierunku przemieszczania się myszy, kiedy przycisk zostanie wduszony. Jeżeli przycisk nie będzie wduszany, to myszka jeden raz automatyczne włączy symulację wduszenia lewego przycisku myszy. Jeżeli kursor myszy będzie się znajdował nad odpowiednim znakiem klawiatury, to zostanie on wywołany. W ten sposób możemy w dowolnym miejscu pisać na ekranie monitora. Również w ten sposób możemy przemieszczać się kursorem po ekranie monitora.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Podłączenie
System Sensor MYSZ
do smartfonu lub tabletu

System Sensor MYSZ możemy podłączyć do smartfonu lub tabletu. Urządzenie poprawnie pracuje z Androidem w wersji od 4.2, nie jest konieczne instalowanie żadnego oprogramowania. Po podłączeniu do smartfonu lub tabletu za pomocą przewodu USB na ekranie pojawi się mysz.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Osoba niepełnosprawna, która może poruszać tylko jednym palcem, może również posługiwać się telefonem komórkowym. Aby móc posługiwać się smartfonem, należy najpierw poprawnie zaprogramować System Sensor MYSZ. Do tego celu należy ustawić następujące funkcje:

1) Ustaw funkcję automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy.

Funkcje programowania:

prawy joystick:

- prawy joystick - wduszenie go - włącza lub wyłącza automatyczną zmianę kierunku przesuwu myszy (zapalają się kolejno diody LED).

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

2) Włącz automatyczny klik lewego przycisku myszy.

Funkcje programowania:

lewy joystick:

- lewy joystick kierunek w prawo - włącza lub wyłącza automatyczny klik lewego przycisku myszy, kiedy zatrzymamy przesuw myszy.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

3) Dopasować prędkość przesuwu myszy po ekranie smartfona.

Funkcje programowania:

prawy joystick:

- prawy joystick kierunek w górę - przyspieszamy przesuw myszy "+';

- prawy joystick kierunek w dół - spowalniamy przesuw myszy "-".