Program komunikator dla osób niepełnosprawnych
System Sensor Pic

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10
Na tej stronie prezentujemy urządzenia zapewniające komunikację osobą niepełnosprawnym z otoczeniem. Dzięki tym komunikatorom osoba niepełnosprawna może komunikować się z rodziną, opiekunem. Komunikator ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych połączony lub nie z utratą mowy. To zespół urządzeń elektronicznych umożliwiający sterowanie komputerem, odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem telewizyjnym, domofonem itp. Produkty firmy System Sensor to produkty polskie, ciągle dostosowywane do potrzeb oób niepełnosprawnych. a nad rozwojem czuwają osoby niepełnosprawne. To Oni wytyczają ścieżkę rozwoju produktu oraz są pierwszymi testerami urządzeń.

* * *

Komunikatorem, komputerem, telewizorem, dekoderem, tabletem, telefonem

można sterować za pomocą czujników:

* * *

- czujnik dotyku
- czujnik odbiciowy
- czujnika położenia gałki oka Cam
- czujnik przepływu powietrza
- przełącznik

mac website builder

Komunikator alternatywny
Program System Sensor Pic

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

Główne czynniki decydujące o możliwości zastosowania zestawu System Sensor Pic:

- możliwości motoryczne

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się zestawem System Sensor, jeżeli posiada co najmniej jedną ruchomą część ciała bądź twarzy, którą może poruszać w sposób kontrolowany.  System może wykrywać ruch niemal każdej części ciała, np. powieki, ust, ręki, palca.

- możliwości wzrokowe

Użytkownik musi mieć na tyle dobry wzrok, aby być w stanie zobaczyć litery i symbole na monitorze komputera. Ponad to istotna jest zdolność do skupienia wzroku w jednym miejscu. Rozmiar symboli (liter, cyfr itd.) wyświetlanych na ekranie zależy od parametrów obrazu ustawionych w systemie operacyjnym komputera oraz od rozmiarów monitora. W przypadku osób z bardzo słabym wzrokiem może być niezbędne wyposażenie komputera w większy monitor bądź w skrajnych przypadkach - telewizor.

- możliwości intelektualne

Aby osoba niepełnosprawna niemówiąca mogła obsługiwać system, niezbędna jest umiejętność czytania i pisania lub dokonywania odpowiedniego wyboru, tj. poruszania sprawną częścią ciała w momencie, kiedy na ekranie podświetlany zostaje wybrany symbol.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Program komunikatora
System Sensor Y

Program System Sensor Y pod system operacyjny Windows 7, 8, 10Obsługa komputera za pomocą wzroku

System Sensor Pic

Program komunikatora System Sensor Y to zupełnie innowacyjne rozwiązanie do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Program można zainstalować na platformie Windows 7, 8, 10. Komunikator jest wyposażony w wirtualne tablice oraz karty, które dowolnie możemy konfigurować i dopasowywać w zależności do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych, podobnie jak w programie komunikatora System Sensor Pic. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadamy nieograniczone możliwości konfiguracji wyglądu komunikatora. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji programu za pomocą zdalnej pomocy komunikatora przez producenta komunikatora. Do programu można podłączyć centralkę Pro lub centralkę Mini.
Poradniki komunikatora System Sensor Y.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Program komunikatora
System Sensor Pic

Program System Sensor Pic pod system operacyjny Windows 7, 8, 10

Program komunikatora System Sensor Pic to zupełnie innowacyjne rozwiązanie do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Program można zainstalować na platformie Windows 7, 8, 10, Android od wersji 6.0. Chcąc posługiwać się programem System Sensor Pic pod systemem Androidem należy nabyć centrale Pro. Komunikator jest wyposażony w wirtualne tablice oraz karty, które dowolnie możemy konfigurować i dopasowywać w zależności do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych, podobnie jak w programie komunikatora System Sensor Y. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadamy nieograniczone możliwości konfiguracji wyglądu komunikatora. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji programu za pomocą zdalnej pomocy komunikatora przez producenta komunikatora. Do programu można podłączyć centralkę Pro lub centralkę Mini.
Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka Mini
komunikatora System Sensor

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

Centralkę komunikatora podłącza się bezpośrednio do gniazda USB komputera, centralka jest zasilana z gniazda USB komputera. Komunikator System Sensor Pic jest wyposażony w czujnik dotyku znajdujący.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Znaczenie diody LED
centralki Mini komunikatora

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

Centralka posiada trzy diody LED w kolorach:
- czerwona sygnalizyje podłączenie centralki do gniazda USB
- ziolona
a) sygnalizuje tryb pracy pilota
- LED świeci światłem ciągłym przez 1s jeżeli jest wysyłany sygnał sterujący do odbiornika tv, dekoder lub inne urządzenie;
b) tryb programowania pilota uniwersalnego centralki
- zielona świeci światłem ciągłym, czeka na sygnał z pilota oryginalnego odbiornika. Jak zacznie pulsować zielona dioda LED, należy lewym przyciskiem myszy kliknąć na odpowiednią kartę (ikonę) znajdującą się na tablicy programu System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Uniwersalny pilot
w centralce Mini

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

Centralka komunikatora System Sensor Pic posiada uniwersalny pilot składający się z 84 przycisków, a każdy przycisk umożliwia zapisanie sygnału podczerwieni z dowolnego pilota.
Poradniki komunikatora Systemm Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka Mini
komunikator jako
ALARM

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

Komunikator można użyć jako alarm i do tego celu nie musi być podłączony do komputera. Alarm włączy się kiedy osoba niepełnosprawna przytrzyma czujnik dotyku podłączony do centralki komunikatora na okres 3 sekund.
Dioda LED czerwona świeci światłem ciągłym wówczas kiedy program komunikatora System Sensor Pic jest wyłączony (brak komunikacji) a pulsuje co 1 sekundę kiedy komunikator jest podłączony do komputera a program System Sensor Pic jest uruchomiony (jest komunikacja).


Uwaga
Czujnik należy podłączyć do centralki przed podłączeniem jej do gniazda USB (zasilanie centralki) lub zasilacza (DC5V). Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód od czujnika, przewód ten nie może mieć kontaktu z człowiekiem nawet przez ubranie. Przewód ten powinien swobodnie leżeć na łóżku, stoliku lub nadmiar jego powinien swobodnie zwisać nie mając kontaktu z człowiekiem ani nie powinien leżeć w pobliżu przewodów elektrycznych (zasilających). Jeżeli przewód czujnika będzie miał przypadkowy kontakt z ciałem człowieka to czujnik z przewodem będzie wprowadzał zakłócenia, a efektem tego będzie błędna praca centralki komunikatora.


Poradniki komunikatora Systemm Sensor Pic.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Reset centralki Mini komunikatora

System Sensor Pic / Windows 7, 8, 10

W dolnej części centralki (obudowy) umieszczony jest
mikroprzełącznik służący do resetu urządzenia.

Porównanie komunikatorów

Komunikator System Sensor Y/Pic

Poradnik dotyczący porównania programów komunikatora System Sensor Y - Windows Windows 7, 8, 10 / System Sensor Pic - Windows 7, 8, 10 / System Sensor Pic - Android od wersji 6.0

Szukasz dedykowanego rozwiązania
lub porady?

Zadaj pytanie w formularzu informacyjnym.