Komunikator
System Sensor Przycisk USB
Urządzenie do komunikatora Mówik

Przyciski do komunikatorów
Komunikator System Sensor Przełącznik USB jest urządzeniem posiadającym dużą wartość rehabilitacyjną i terapeutyczną podobnie jak Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących System Sensor MYSZ. Jako metoda terapeutyczna wspomaga dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szczególności z problemami w programowaniu ruchu dyspraksją, dysgrafią, dysleksją. Również jako metoda rehabilitacyjna wpływa na poprawę jakości życia osób z różnego rodzaju problemami w rozwoju ruchowym. W przypadku dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA, ujawniającym się w pierwszym roku życia, urządzenie daje możliwość rozwinięcia komunikacji z otoczeniem. W innych postaciach zaniku mięśni, ujawniających się w późniejszym wieku, system umożliwia podtrzymanie komunikacji z otoczeniem, umożliwia rozwinięcie komunikacji z otoczeniem również u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Otwiera świat, daje możliwość zaspokajania potrzeby sprawstwa, umożliwia dokonywanie wyborów, umożliwia aktywny udział w różnych grupach społecznościowych. Dzięki systemowi osoba z problemem rozwojowym może nawiązywać nowe kontakty, wymieniać się poglądami, dzielić się własnymi przeżyciami, nie jest skazana na izolację, samotność. Wpływa na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i poznawcze również na budowanie obrazu siebie i obrazu świata. Daje możliwość obsługiwania i korzystania z takich urządzeń jak smartfony, telefony. Umożliwia dziecku dysponowanie przestrzenią, jej zagospodarowanie, doskonalenie orientacji w stosunkach przestrzennych, pomaga w odtwarzaniu układów przestrzennych. Swoją atrakcyjnością urządzenie zachęca do podejmowania aktywności, stawia w sytuacji wyboru, wskazuje błąd, ale daje też możliwość jego poprawy. Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową, wydłuża czas koncentracji uwagi.

top free website builder
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Klawiatura ekranowa

System Sensor Przełącznik USB daje możliwość odnoszenia sukcesu, który w opisywanej grupie jest bardzo pożądany i jest najlepszą motywacją do podejmowania ćwiczeń zakłóconych w rozwoju funkcji. Przełącznik ten również doskonale nadaje się do pisania na komputerze przez osoby, które mają problemy posługiwania się myszką tradycyjną.

Zamiast wpisywać tekst i wprowadzać dane za pomocą fizycznej klawiatury, można skorzystać z programu Klawiatura ekranowa. Klawiatura ekranowa wyświetla wizualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Aby pisać bez użycia klawiatury:

Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

Pomoc do Klawiatury Ekranowej

Wyprowadzenia komunikatora 

Komunikator System Sensor Przełącznika USB posiada dwa gniazda do przełączników.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Sensor dotyku

Widok przełącznika USB z góry od strony gniazd prawego i lewego przełącznika.  

Pozostałe wyprowadzenia komunikatora

Widok przełącznika USB z góry od strony gniazda USB i gniazda do zabawki.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Przełącznik funkcyjny DIP

Widok przełącznika DIP oraz jego podział od 1 do 4 i od 5 do 8.Przełącznik DIP komunikatora System Sensor USB

Widok przełącznika USB od spodu. Przełącznik DIP-8 posiada osiem przełączników od 1 do 8 i służą one do konfiguracji przełącznika USB. Przełącznik jest podzielony na dwie części od 1 do 4 i od 5 do 8.


Mikroprzełączniki od 1 do 4 obsługują gniazdo Przycisk Prawy a mikroprzełączniki od 5 do 8 obsługują gniazdo Przycisk Lewy oraz sensor dotyku znajdujący się na obudowie.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Przycisk PRAWY

Komunikator przycisk

 1  -  2  -  3  -  4

OFF OFF OFF OFF - odpowiednik prawego przycisku myszy;

OFF OFF OFF ON - odpowiednik lewego przycisku myszy;

OFF OFF ON OFF - odpowiednik środkowego przycisku myszy (rolka);

OFF OFF ON ON - rolka w dół lub w górę;

OFF ON OFF OFF - ruch myszy w górę lub w dół po ekranie;

OFF ON OFF ON - ruch myszy w lewo lub w prawo po ekranie;

OFF ON ON OFF - ruch myszy w górę lub w dół po ekranie, plus automatyczny klik lewego przycisku myszy;

OFF ON ON ON - ruch myszy w lewo lub w prawo po ekranie, plus automatyczny klik lewego przycisku myszy;

ON OFF OFF OFF - aktywne gniazdo "Zabawka";

ON OFF OFF ON - aktywne gniazdo "Zabawka";

ON OFF ON OFF - PgUp lub PgDn;

ON OFF ON ON - PgUp;

ON ON OFF OFF - PgDn;

ON ON OFF ON - Spacja;

ON ON ON OFF - Enter;

ON ON ON ON - Esc.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Przycisk LEWY

Komunikator przycisk

 5  -  6  -  7  -  8

OFF OFF OFF OFF - odpowiednik prawego przycisku myszy;

OFF OFF OFF ON - odpowiednik lewego przycisku myszy;

OFF OFF ON OFF - odpowiednik środkowego przycisku myszy (rolka);

OFF OFF ON ON - rolka w dół lub w górę;

OFF ON OFF OFF - ruch myszy w górę lub w dół po ekranie;

OFF ON OFF ON - ruch myszy w lewo lub w prawo po ekranie;

OFF ON ON OFF - ruch myszy w górę lub w dół po ekranie, plus automatyczny klik lewego przycisku myszy;

OFF ON ON ON - ruch myszy w lewo lub w prawo po ekranie, plus automatyczny klik lewego przycisku myszy;

ON OFF OFF OFF - aktywne gniazdo "Zabawka";

ON OFF OFF ON - aktywne gniazdo "Zabawka";

ON OFF ON OFF - PgUp lub PgDn;

ON OFF ON ON - PgUp;

ON ON OFF OFF - PgDn;

ON ON OFF ON - Spacja;

ON ON ON OFF - Enter;

ON ON ON ON - Esc.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Sensor dotyku

5  -  6  -  7  -  8

OFF OFF OFF OFF - odpowiednik prawego przycisku myszy;

OFF OFF OFF ON - odpowiednik lewego przycisku myszy;

OFF OFF ON OFF - odpowiednik środkowego przycisku myszy (rolka);

OFF OFF ON ON - rolka w dół lub w górę;

OFF ON OFF OFF - odpowiednik lewego przycisku myszy;

OFF ON OFF ON - odpowiednik lewego przycisku myszy;

OFF ON ON OFF - ustawienie reakcji kliknięcia lewego przycisku myszy po wykonaniu ruchu myszy (góra, dół, lewo, prawo);

OFF ON ON ON - ustawienie reakcji kliknięcia lewego przycisku myszy po wykonaniu ruchu myszy (góra, dół, lewo, prawo);

ON OFF OFF OFF - ustawienie reakcji kliknięcia lewego przycisku myszy po wykonaniu ruchu myszy (góra, dół, lewo, prawo);

ON OFF OFF ON - aktywne gniazdo "Zabawka";

ON OFF ON OFF - ustawienie reakcji kliknięcia lewego przycisku myszy po wykonaniu ruchu myszy (góra, dół, lewo, prawo);

ON OFF ON ON - Prędkości przesuwu myszy (po podłączeniu urządzenie zawsze najpierw zmniejsza prędkość przesuwu myszy po ekranie);

ON ON OFF OFF - Prędkości przesuwu myszy (po podłączeniu urządzenie zawsze najpierw zmniejsza prędkość przesuwu myszy po ekranie);

ON ON OFF ON - Spacja;

ON ON ON OFF - Enter;

ON ON ON ON - Esc.

Ustawienia komunikatora

Ustawienia komunikatora dla osób niepełnosprawnych niemówiących lub nieporuszających się, dla programu "MÓWIK".

Ósmą pozycję przełącznika należy ustawić w pozycji "ON", a pozostałe w pozycji "OFF".

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących1 - 2 - 3 - 4

OFF OFF OFF OFF - odpowiednik prawego przycisku myszy;5 - 6 - 7 - 8

OFF OFF OFF ON - odpowiednik lewego przycisku myszy;