free site creator

Produkt niedostępny - archiwum

Znaczenie przycisków
aplikacji komunikatora

Program komunikatora dla osób niepełnosprawnych niemówiących System Sensor
Funkcje oraz znaczenie poszczególnych klawiszy podane w nawiasach to ogólnie przyjęte akcje klawiszy i skrótów klawiaturowych działające w większości programów komputerowych takich jak edytorów tekstu czy inne oprogramowanie biurowe. Funkcje te odpowiadają one funkcjom realizowanym przez klawisze zwykłej klawiatury PC. W niektórych programach komputerowych funkcje poszczególnych klawiszy mogą być inne, niż podano w tabeli - jest to niezależne od nas.

bootstrap layout builder
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel główny

WYŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

Panel główny zawsze jest widoczny podczas zmiany paneli.

Można go wyłączyć tylko w panelu Alfabet przyciskiem nr 6, a następnie ponownie go włączyć również przyciskiem nr 6. Funkcja ta pozwala znacznie przyspieszyć pisanie tekstu, ponieważ wiersze panelu główniego nie są skanowane.


Przyciski od nr 13 do 30 należą do panelu głównego, tak jak to umieszczono na rysunku. Przyciski zmieniają znaczenie, kiedy zostaną włączone funkcje telefonu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel główny

WŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

Panel główny zawsze jest widoczny podczas zmiany paneli.


Można go wyłączyć tylko w panelu Alfabet przyciskiem nr 6, a następnie ponownie go włączyć również przyciskiem nr 6. Funkcja ta pozwala znacznie przyspieszyć pisanie tekstu, ponieważ wiersze panelu główniego nie są skanowane.


Przyciski od nr 13 do 30 należą do panelu głównego, tak jak to umieszczono na rysunku. Przyciski zmieniają znaczenie, kiedy zostaną włączone funkcje telefonu.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel alfabetu,
panel główny

WYŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

Przyciski od nr 13 do 30 należą do panelu głównego, tak jak to umieszczono na rysunku. Przyciski zmieniają znaczenie, kiedy zostaną włączone funkcje telefonu.


1 - Przełącza litery małe/duże;

2 - Symuluje wciśnięcie klawisza SHIFT (duże/małe litery);

3 - Znak małpki lub at;

4 - Znak hash;

5 - Znak ukośnika;

6 - Wyłączenie/włączenie panelu głównego;


Jeżeli wciśniemy przycisk PX to jego symbol zmieni się na PX9. Oznacza to, że będą przemiatane wiersze tylko alfabetu bez panela głównego. Kolejne przyciśnięcie przycisku PX9 spowoduje wyłączenie tej funkcji i zmiany oznaczenia na PX. Jeżeli jest wybrana opcja przemiatania PX9 (przemiatanie tylko alfabetu), to i tak istnieje możliwość przeskoczenia do trzech pozostałych wierszy (panel główny). Jeśli jest podświetlony ostatni wiersz alfabetu 9, to po kliknięciu w nim i wybraniu dowolnej funkcji, program zacznie przemiatanie od panelu głównego.


7 - Symuluje wciśnięcie klawisza BACKSPACE (usuwa znak po lewej stronie kursora) ;

8 - Symuluje wciśnięcie klawisza DELETE (usuwa znak po prawej stronie kursora);

9 - Symuluje wciśnięcie klawisza "strzałka w lewo";

10 - Symuluje wciśnięcie klawisza "strzałka w górę";

11 - Symuluje wciśnięcie klawisza "strzałka w dół";

12 - Symuluje wciśnięcie klawisza "strzałka w prawo";

13 - Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza);

14 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+C - kopiuj zawartość;

15 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+V - wklej zawartość;

16 - Odebranie połączenia telefonicznego;

17 - Zakończenie połączenia telefonicznego;

18 - Włącza/wyłącza funkcje telefonu;

19 - Przechodzi do panelu "Alfabet";

20 - Przechodzi do panelu "Cyfry i znaki";

21 - Przechodzi do panelu "Mysz";

22 - Przechodzi do panelu "Komunikaty";

23 - Przechodzi do panelu "Piloty";

24 - Przechodzi do panelu "Programy";

25 - Włącznik alarmu;

26 - Włącza przekaźnik gniazda Gp;

27 - Przechodzi do panelu "Alarmy";

28 - Przechodzi do panelu "Ctrl";

29 - Przechodzi do panelu "Alt";

30 - Przełącznik klawiatur;

31 - Informacja dotycząca połączenia z centralką;

32 - Zmiana klawiatury ekranowej;

33 - Otwiera okno ustawień programu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel alfabetu,
panel główny

WŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

Przyciski od nr 34 do 41 należą do panelu głównego, tak jak to umieszczono na rysunku. Przyciski zmieniają znaczenie, kiedy zostaną włączone funkcje telefonu.


34 - Symuluje wciśnięcie klawisza Home;

35 - Symuluje wciśnięcie klawisza Esc;

36 - Odebranie połączenia telefonicznego;

37 - Zakończenie połączenia telefonicznego;

38 - Włącza/wyłącza funkcje telefonu;

39 - Symulacja kręcenia rolki myszki w dół;

40 - Symulacja kręcenia rolki myszki w górę;

41 - Symulacja wciśnięcia rolki myszki;

42 - Informacja o włączeniu funkcji Telefon.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel cyfr

1 - Informacja dodatkowa o panelu;

2 - Znak spacji;

3 - Znak apostrofa;

4 - Symuluje wciśnięcie klawisza BACKSPACE (usuwa znak po lewej stronie kursora) ;

5 - Symuluje wciśnięcie klawisza DELETE (usuwa znak po prawej stronie kursora);

6 - Znak małpki lub at;

7 - Znak daszka;

8 - Symuluje wciśnięcie klawisza F1;

9 - Symuluje wciśnięcie klawisza F2;

10 - Symuluje wciśnięcie klawisza F3;

11 - Symuluje wciśnięcie klawisza F4;

12 - Symuluje wciśnięcie klawisza F5;

13 - Symuluje wciśnięcie klawisza F6;

14 - Symuluje wciśnięcie klawisza F7;

15 - Symuluje wciśnięcie klawisza F8;

16 - Symuluje wciśnięcie klawisza F9;

17 - Symuluje wciśnięcie klawisza F10;

18 - Symuluje wciśnięcie klawisza F11;

19 - Symuluje wciśnięcie klawisza F12;

20 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+... ;

21 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+... ;

22 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Ctrl+... .

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel myszy

WYŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

1 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

2 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

3 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

4 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

5 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

6 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

7 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

8 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

9 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

10 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

11 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

12 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

13 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

14 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

15 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

16 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

17 - Symuluje kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli przed kliknięciem był włączony lewy przycisk myszy, to spowoduje jego wyłączenie i zostanie ten fakt zasygnalizowany jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

18 - Symuluje kliknięcie lewym przyciskiem myszy x 2;

19 - Symuluje włączenie lub wyłączenie lewego przycisku myszy,

- włączenie jest sygnalizowane dwukrotnym dźwiękiem z głośnika komputerowego;

- wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

20 - Symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Jeżeli przed kliknięciem był włączony prawy przycisk myszy, to spowoduje jego wyłączenie i zostanie ten fakt zasygnalizowany jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

21 - Symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy x 2;

22 - Symuluje włączenie lub wyłączenie prawego przycisku myszy,

- włączenie jest sygnalizowane dwukrotnym dźwiękiem z głośnika komputerowego;

- wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

23 - Symuluje wciśnięcie klawisza PAGE UP (służy do przewijania strony w górę);

24 - Symuluje wciśnięcie klawisza PAGE DOWN (służy do przewijania strony w dół);

25 - Strzałak w lewo;

26 - Strzałka w górę;

27 - Strzałka w dół;

28 - Strzałka w prawo;

29 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+C - kopiuj zawartość;

30 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+V - wklej zawartość;

31 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+X - wytnij zawartość;

32 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+A - zaznacz całość dokumentu;

33 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+TAB;

34 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+TAB;

35 - Informacja dodatkowa o panelu;

36 - Zatrzymuje poruszający się kursor,

Czarny środkowy przycisk jest widoczny tylko wtedy, kiedy kursor myszy się porusza.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel myszy

WŁĄCZONE FUNKCJE TELEFONU

1 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

2 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

3 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

4 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

5 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

6 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

7 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

8 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

9 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

10 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

11 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

12 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

13 - Uruchamia powolny posuw myszy w kierunku, który wskazuje strzałka;

14 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

15 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

16 - Uruchamia szybki posuw myszy w kierunku, który wskazują strzałki;

17 - Symuluje kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli przed kliknięciem był włączony lewy przycisk myszy to spowoduje jego wyłączenie i zostanie ten fakt zasygnalizowany jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

18 - Symuluje kliknięcie lewym przyciskiem myszy x 2;

19 - Symuluje włączenie lub wyłączenie lewego przycisku myszy,

- włączenie jest sygnalizowane dwukrotnym dźwiękiem z głośnika komputerowego;

- wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

20 - Symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Jeżeli przed kliknięciem był włączony prawy przycisk myszy to spowoduje jego wyłączenie i zostanie ten fakt zasygnalizowany jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

21 - Symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy x 2;

22 - Symuluje włączenie lub wyłączenie prawego przycisku myszy,

- włączenie jest sygnalizowane dwukrotnym dźwiękiem z głośnika komputerowego;

- wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem akustycznym z głośnika komputerowego;

23 - Symuluje wciśnięcie klawisza PAGE UP (służy do przewijania strony w górę);

24 - Symuluje wciśnięcie klawisza PAGE DOWN (służy do przewijania strony w dół);

25 - Strzałka w lewo;

26 - Strzałka w górę;

27 - Strzałka w dół;

28 - Strzałka w prawo;

29 - Przycisk multimedialny - funkcja głośniej;

30 - Przycisk multimedialny - funkcja ciszej;

31 - Przycisk multimedialny - funkcja w lewo lub w tył;

32 - Przycisk multimedialny - funkcja start;

33 - Przycisk multimedialny - funkcja Pause;

34 - Przycisk multimedialny - funkcja w prawo lub w przód;

35 - Informacja dodatkowa o panelu;

36 - Włącza/wyłącza funkcje telefonu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel komunikat

1 - Informacja dodatkowa o panelu;

2 - Przycisk komunikatu;

3 - Przycisk komunikatu;

4 - Przycisk komunikatu;

5 - Przycisk komunikatu;

6 - Przycisk komunikatu;

7 - Przycisk komunikatu;

8 - Przycisk komunikatu;

9 - Przycisk komunikatu;

10 - Przycisk komunikatu;

11 - Przycisk komunikatu;

12 - Przycisk komunikatu;

13 - Przycisk komunikatu;

14 - Przycisk komunikatu;

15 - Przycisk komunikatu;

16 - Przycisk cofania do poprzedniego komunikatu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel pilota

1 - Informacja dodatkowa o panelu;

2 - Włączenie/wyłączenie odbiornika;

3 - Program w górę;

4 - Program w górę pomnożone przez wartość "Szybkie przełączanie programów" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy o 10 programów w górę;

5 - Regulacja głośności, głośniej;

6 - Głośniej pomnożone przez wartość "Szybka regulacja głośności" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy poziom dźwięku o 10 w górę (głośniej);

7 - Przełącza gniazdo AV;

8 - Program w dół;

9 - Program w dół pomnożone przez wartość "Szybkie przełączanie programów" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy o 10 programów w dół;

10 - Regulacja głośności, ciszej;

11 - Ciszej pomnożone przez wartość "Szybka regulacja głośności" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy poziom dźwięku o 10 w dół (ciszej);

12 - Menu;

13 - Wyjście z menu/return;

14 - Enter;

15 - Zoom;

16 - Info;

17 - Wyłącz dźwięk;

18 - W lewo menu;

19 - W górę menu;

20 - W dół menu;

21 - W prawo menu;

22 - Włączenie/wyłaczenie odbiornika;

23 - Program w górę;

24 - Program w górę pomnożone przez wartość "Szybkie przełączanie programów" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy o 10 programów w górę;

25 - Regulacja głośności, głośniej;

26 - Głośniej pomnożone przez wartość "Szybka regulacja głośności" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy poziom dźwięku o 10 w górę (głośniej);

27 - Przełącza gniazdo AV;

28 - Program w dół;

29 - Program w dół pomnożone przez wartość "Szybkie przełączanie programów" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy o 10 programów w dół;

30 - Regulacja głośności, ciszej;

31 - Ciszej pomnożone przez wartość "Szybka regulacja głośności" (szukaj: Ustawienia-Piloty). Jeżeli wartość wynosi np. 10, to przeskoczymy poziom dźwięku o 10 w dół (ciszej).

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel programy

1 - Informacja dodatkowa o panelu;

2 - Przycisk programów;

3 - Przycisk programów;

4 - Przycisk programów;

5 - Przycisk programów;

6 - Symuluje wciśnięcie klawisza "Tryb Pracy" na centralce.

Po naciśnięciu przycisku centralka przełączy się w tryb pracy bez komputera. Chcąc wrócić do trybu pracy z komputerem, należy:

        1) wejść w menu centralki,

        2) zareagować, kiedy na wyświetlaczu zapalą się trzy poziome kreski.

Centralka przejdzie w tryb pracy z komputerem.

Przyciski ten jest odpowiednikiem przycisku na centralce "Tryb Pracy".

7 - Symuluje wciśnięcie klawisza F4 (zamyka aktywną aplikację);

8 - Symuluje wciśnięcie klawisza ESC (rezygnacja z wybranej funkcji);

9 - Symuluje wciśnięcie klawisza ALT+N (NIE);

10 - Symuluje wciśnięcie klawisza ALT+T (TAK).

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel alarmy

1 - Informacja dodatkowa o panelu;

2 - Uruchamia alarm nr 1, załączenie przekaźnika "Gp";

3 - Uruchamia alarm nr 2;

4 - Uruchamia alarm nr 3;

5 - Sterowanie łóżkiem pozycja głowa do góry;

6 - Sterowanie łóżkiem pozycja nogi do góry;

7 - Sterowanie łóżkiem pozycja środek do góry;

8 - Sterowanie łóżkiem pozycja głowa do dołu;

9 - Sterowanie łóżkiem pozycja nogi do dołu;

10 - Sterowanie łóżkiem pozycja środek do dołu;

11 - Zwiększa prędkość przemieszczania się kursora myszy po ekranie telefonu, tabletu (nie dotyczy komputera);

12 - Zwiększa prędkość rolki po ekranie telefonu, tabletu (nie dotyczy komputera);

13 - 

14 - Zmniejsza prędkość przemieszczania się kursora myszy po ekranie telefonu, tabletu (nie dotyczy komputera);

15 - Zmniejsza prędkość rolki po ekranie telefonu, tabletu (nie dotyczy komputera);

16 - 

17 - Przemieszcza okno paneli po narożnikach monitora komputera;

18 - Wyznacza, który panel programu ma zostać włączony
podczas uruchomienia komunikatora System Sensor;

19 - Przezroczystość okna - odejmowanie przezroczystości;

20 - rzezroczystość okna - dodawanie przezroczystości;

21 - Przyspiesza zaznaczanie kolejnych przycisków o 100ms;

22 - Zwalnia zaznaczanie kolejnych przycisków o 100ms.

23 - Powiększania okna paneli, zmiany zostają zapisane.

24 - pomniejsza okna paneli, zmiany zostają zapisane.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą Państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel "Alt+..."

1 - Kopiuj;

2 - Wklej;

3 - Zaznacz wyraz;

4 - Symuluje wciśnięcie klawisza HOME;

5 - Symuluje wciśnięcie klawisza END;

6 - Symuluje wciśnięcie klawisza INSERT;

7 - Zaznacz w lewo;

8 - Zaznacz w prawo;

9 - Symuluje wciśnięcie klawisza TAB;

10 - Przejdź na początek wiersza;

11 - Przejdź na koniec wiersza;

12 - Symuluje wciśnięcie klawiszy ALT+TAB;

13 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+... ;

14 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+... ;

15 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Shift+... ;

16 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Ctrl+... ;

17 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+Shift+... ;

18 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Ctrl+Shift+... ;

19 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+TAB;

20 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+TAB;

21 - Przełączy okna aktywne uruchomionych programów;

22 - Informacja dodatkowa o panelu;

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel "Ctrl+..."

1 - Kopiuj;

2 - Wklej;

3 - Zaznacz wyraz;

4 - Symuluje wciśnięcie klawisza HOME;

5 - Symuluje wciśnięcie klawisza END;

6 - Symuluje wciśnięcie klawisza INSERT;

7 - Zaznacz w lewo;

8 - Zaznacz w prawo;

9 - Symuluje wciśnięcie klawisza TAB;

10 - Przejdź na początek wiersza;

11 - Przejdź na koniec wiersza;

12 - Symuluje wciśnięcie klawiszy ALT+TAB;

13 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+... ;

14 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+... ;

15 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Shift+... ;

16 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Ctrl+... ;

17 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+Shift+... ;

18 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+Ctrl+Shift+... ;

19 - Symuluje wciśnięcie klawisza Ctrl+TAB;

20 - Symuluje wciśnięcie klawisza Alt+TAB;

21 - Przełączy okna aktywne uruchomionych programów;

22 - Informacja dodatkowa o panelu.

Panel trening

Opcja dodatkowa służąca do nauki pisania w programie System Sensor.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Panel trening

31 - Informacja dotycząca połączenia z centralką;

32 - Zmiana klawiatury ekranowej;

33 - Można wybrać dodatkowe funkcje:

        - ustawienia programu System Sensor,

        - okno trening,

        - słownik.


Jeżeli właczymy tryb treningu, to panel główny programu zostanie wyłaczony. Włączone zostanie natomiast dodatkowe okno treningu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Okno trening

Okno trening służy do nabierania wprawy podczas pisania i z powodzeniem może zastąpić inny program służący do pisania.

Okno słownik

Okno słownik włącza się automatycznie przy zmianie klawiatury ekranowej. Tylko wybrane klawiatury ekranowe mają funkcję słownika.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Okno słownik

Umożliwia włączenie słownika

W polu "Wyraz" powinien migać kursor po wybraniu litery w oknie "Słownik" pojawią się wyrazy. Chcąc wybrać odpowiedni wyraz należy wybrać go strzałką, w dół lub w górę. Strzałka w lewo kasuje ostatni wyraz, strzałka w prawo kasuje zawartość do kropki, DELETE kasuje całą zawartość. Jeżeli napisaliśmy tekst i chcemy go przenieść (skopiować) w inne dowolne miejsce, wystarczy kliknąć przycisk "Ctrl V". Przycisk ten znajduje się w głównym panelu programu.

W poradniku, który jest poświęcony komunikatorom System Sensor oraz programowi System Sensor mogą państwo zapoznać się, w jaki sposób można użyć w praktyce funkcji przypisanym przyciskom.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Ustawienia programu